Wyszukaj

POD RĘKĄ

Elektroniczna rekrutacja do szkół ponadpodstawowych Powiatu Gostynińskiego na rok szkolny 2023/2024

edukacja

Elektroniczna rekrutacja do szkół ponadpodstawowych
Powiatu Gostynińskiego

Ważne linki:

Aktualności
Nabór elektroniczny krok po kroku
Najważniejsze terminy rekrutacji
Uchwała Nr XLIX_286_2023 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 20 kwietnia 2023 r w sprawie składania wniosków o przyjęcie do branżowej szkoły I stopnia, liceów ogólnokształcących oraz techników prowadzonych przez Powiat Gostyniński

Rejestracja kandydata
Szkoły ponadpodstawowe
Informator o zawodach i kierunkach kształcenia w technikach, branżowej szkole I stopnia oraz liceach
Podręcznik dla kandydata - elektroniczny system naboru
Najczęściej zadawane pytania
Szczegółowe terminy postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych zgodnie z zarządzeniem Mazowieckiego Kuratora Oświaty

Szanowni Rodzice!  
Drodzy Uczniowie!

          Dużymi krokami zbliża się czas, gdy opuścicie mury swoich szkół i rozpoczniecie kolejny etap edukacji – w szkole ponadpodstawowej. Wybór szkoły ponadpodstawowej to ważna i odpowiedzialna decyzja, która będzie mieć wpływ na Wasze przyszłe życie – na to, co będziecie robić i w jakim zawodzie rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności.
W ofercie powiatowych szkół znajdziecie szkoły oferujące kształcenie zawodowe takie jak technika oraz branżowa szkoła I stopnia, a także licea ogólnokształcące, których różnorodne profile pozwolą dobrze przygotować się na wymarzone kierunki studiów wyższych.
Uzupełnieniem oferty edukacyjnej jest są placówki oświatowe, które wspierają pracę szkół, zapewniają uczniom zakwaterowanie, umożliwiają praktyczną naukę zawodu, rozwijanie zainteresowań czy też wszechstronną opiekę psychologiczno-pedagogiczną.
W celu usprawnienia procesu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych Powiatu Gostynińskiego, nabór na rok szkolny 2023/2024 będzie po raz pierwszy prowadzony
w sposób scentralizowany za pomocą elektronicznego systemu naboru dostępnego
pod linkiem:

powiatgostyninski.edu.com.pl

           Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych  za pomocą  systemu elektronicznego rusza 15 maja 2023 roku o godzinie 8:00

         Oferta szkół ponadpodstawowych  będzie dostępna w elektronicznym systemie rekrutacji od dnia 28 kwietnia 2023 r.

           Dzięki wykorzystaniu elektronicznego systemu naboru kandydat ma możliwość wyboru dowolnej liczby szkół i oddziałów w szkołach prowadzonych przez Powiat Gostyniński, natomiast wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej składa wyłącznie w szkole pierwszego wyboru bez względu na liczbę szkół, które wskazał.
           Podczas postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2023/2024, w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Gostyniński uruchomione zostaną  Szkolne Punkty Informacyjne, w których będzie można uzyskać informacje związane z rekrutacją, a także dokonać rejestracji w systemie elektronicznego naboru przy wsparciu ze strony szkoły.

Szkolne Punkty Informacyjne:

  • Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tadeusza Kościuszki
    w Gostyninie, ul. 3 Maja 15, 09-500 Gostynin, tel. 24 235 22 10,
  • Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Gostyninie, ul Kowalska 5, 09-500 Gostynin, tel. 24 235 89 10,
  • Gostynińskie Centrum Edukacyjne, ul. Polna 39, 09-500 Gostynin, tel. 24 235 38 80

           Informacji na temat procesu rekrutacji udziela również Wydział Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Gostyninie, tel. 24 235 25 44

           Zapraszając do kontynuacji nauki w szkołach Powiatu Gostynińskiego jestem przekonany o tym, że w każdej z nich czeka na Was ciekawa oferta edukacyjna oraz szereg działań i inicjatyw, które rozwiną Wasze zainteresowania !

Starosta Gostyniński

/-/ Arkadiusz Boruszewski

WSPIERAJ LOKALNIE

2023 01 09 09 12

Inwestycje realizowane z Państwowych funduszy celowych

ZDP tablica info 20221

W ramach zadania Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1430W

w m. Szczawin Kościelny na ul. Kutnowskiej w zakresie

poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych wykonano:

nowy chodnik na przejściu dla pieszych dostosowując je dla osób niepełnosprawnych, wyniesione przejście dla pieszych, zamontowano dwie lampy oświetleniowe oraz wykonano nową nawierzchnię asfaltową, oznakowanie pionowe i poziome.

W ramach zadania ,,Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Legardzie na drodze nr 1466W” wykonano:

nowy chodnik, nowe przejście dla pieszych, zamontowano dwie lampy oświetleniowe oraz wykonano oznakowanie pionowe i poziome, .

W ramach zadania ,, ,,Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Luszynie na drodze nr 1444W” wykonano:

poszerzenie istniejącego chodnika,, zamontowano cztery lampy oświetleniowe, wykonano nową nawierzchnię asfaltową, oznakowanie pionowe i poziome, przebudowano chodnik na 2 przejściach dla pieszych dostosowując je dla osób niepełnosprawnych.

W ramach zadania ,,Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Gostyninie na ul. Wojska Polskiego i Romana Dmowskiego na drogach nr 1460W, 1462W, 140108W” zamontowano cztery lampy oświetleniowe, przebudowano chodnik na 4 przejściach dla pieszych dostosowując je dla osób niepełnosprawnych, wykonano oznakowanie pionowe i poziome.

W ramach zadania Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1454W

ul. Wincentego Witosa w m. Sanniki w zakresie

poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych wykonano:

nowy chodnik na przejściu dla pieszych dostosowując je dla osób niepełnosprawnych, wyniesione przejście dla pieszych, zamontowano dwie lampy oświetleniowe oraz wykonano nową nawierzchnię asfaltową, oznakowanie pionowe i poziome,

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

indeks

 

https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?clearParams=true&urzad=&cid=8908 - dane do 31 grudnia 2022r.

https://ekokarty.pl/wykaz/PowiatGostyninski/index.php - dane od 1 stycznia 2023r.