Wyszukaj

Sesja L Rady Powiatu Gostynińskiego

Zmień wielkość czcionki:

W dniu 25 maja 2023r odbyła się L Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego.
Obradom przewodniczyła Pani Katarzyna Osowicz- Szewczyk - Przewodnicząca Rady Powiatu.

Rada Powiatu przyjęła:

  1. Sprawozdanie o realizacji programu współpracy Powiatu Gostynińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2022.
  2. Informację Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Gostyninie o realizacji zadań regulaminowych za rok 2022.

podjęła uchwały:

Nr L/292/2023 zmieniającą Uchwałę w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2023-2027.

Nr L/293/2023 zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2023.

Przewodnicząca aktual

Witold Modrzejewski