Wyszukaj

Realizowane Projekty

Przewozy autobusowe

TPL_BY

plakat a3 png

CYFROWY POWIAT

TPL_BY

CYFROWY POWIAT

Konkurs „Cyfrowy Powiat” finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.
Celem projektu jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Projekt obejmuje przeprowadzenie audytu cyberbezpieczeństwa, a także podniesienie cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych poprzez zakup sprzętu IT.

Podstawowe dwa obszary, na które Powiat Gostyniński otrzymał wsparcie w konkursie Cyfrowy Powiat to: cyfryzacja biur - zakup sprzętu IT i oprogramowania oraz zapewnienie cyberbezpieczeństwa. W ramach programu zakupione zostaną nowe zestawy komputerowe, co pozwoli uzupełnić i zmodernizować istniejącą infrastrukturę sprzętową Urzędu w zakresie dostępu do najnowszych rozwiązań. Zaplanowany został również zakup urządzenia NAS (Network Attached Storage) wraz z oprogramowaniem, które będzie służyło do centralnego przechowywania plików i tworzenia codziennych backupów.

 

Za życiem

TPL_BY

ZAŻYCIEM

W ramach Programu "Za życiem"  na terenie Powiatu Gostynińskiego funkcjonuje ośrodek koordynacyjno -rehabilitacyjno -opiekuńczy. Zadania  ośrodka realizuje Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II w Gostyninie.  Do zadań ośrodka należy:

1. Udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dot. problemów rozwojowych dziecka.

2.  Wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej.

3.  Organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka mającego na celu stymulowanie rozwoju psychoruchowego i społecznego dzieci. W ramach WWR dzieci z problemami rozwojowymi  są objęte kompleksową i wielospecjalistyczną pomocą zapewnianą  przez specjalistów: oligofrenopedagoga, logopedy, psychologa, fizjoterapeuty oraz innych specjalistów w zależności od potrzeb (terapia SI, terapia ręki).  Pomocą mogą zostać objęte dzieci w wieku od urodzenia do czasu podjęcia nauki w szkole.

 

 

 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

TPL_BY

 

 

nprcz belka men kolor rgb

Szkoła Podstawowa Specjalna w Mocarzewie w 2021 r. otrzymała dofinansowanie na realizację Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa: Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych.

Całkowita wartość zadania – 3 750,00 zł
Kwota dofinansowania – 3 000,00 zł
Wkład własny – 750,00 zł

Priorytet 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 jest realizowany jako program finansowego wspierania organu prowadzącego szkoły i skierowany m.in. o szkół podstawowych. Otrzymane środki finansowe w ramach Priorytetu 3 będą przeznaczone na: zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej.

Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego

TPL_BY

projektEK2022 02 18 13 00