Wyszukaj

Za życiem

Zmień wielkość czcionki:

ZAŻYCIEM

W ramach Programu "Za życiem"  na terenie Powiatu Gostynińskiego funkcjonuje ośrodek koordynacyjno -rehabilitacyjno -opiekuńczy. Zadania  ośrodka realizuje Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II w Gostyninie.  Do zadań ośrodka należy:

1. Udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dot. problemów rozwojowych dziecka.

2.  Wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej.

3.  Organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka mającego na celu stymulowanie rozwoju psychoruchowego i społecznego dzieci. W ramach WWR dzieci z problemami rozwojowymi  są objęte kompleksową i wielospecjalistyczną pomocą zapewnianą  przez specjalistów: oligofrenopedagoga, logopedy, psychologa, fizjoterapeuty oraz innych specjalistów w zależności od potrzeb (terapia SI, terapia ręki).  Pomocą mogą zostać objęte dzieci w wieku od urodzenia do czasu podjęcia nauki w szkole.

 

 

 

Izabela Ślusarska