Wyszukaj

CYFROWY POWIAT

Zmień wielkość czcionki:

CYFROWY POWIAT

Konkurs „Cyfrowy Powiat” finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.
Celem projektu jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Projekt obejmuje przeprowadzenie audytu cyberbezpieczeństwa, a także podniesienie cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych poprzez zakup sprzętu IT.

Podstawowe dwa obszary, na które Powiat Gostyniński otrzymał wsparcie w konkursie Cyfrowy Powiat to: cyfryzacja biur - zakup sprzętu IT i oprogramowania oraz zapewnienie cyberbezpieczeństwa. W ramach programu zakupione zostaną nowe zestawy komputerowe, co pozwoli uzupełnić i zmodernizować istniejącą infrastrukturę sprzętową Urzędu w zakresie dostępu do najnowszych rozwiązań. Zaplanowany został również zakup urządzenia NAS (Network Attached Storage) wraz z oprogramowaniem, które będzie służyło do centralnego przechowywania plików i tworzenia codziennych backupów.

 

Izabela Ślusarska